Vòi chậu rửa mặt nóng lạnh một lỗ VG 118

Vòi chậu rửa mặt nóng lạnh một lỗ VG 118