vat-khan-gian-co-moc-inox-304-bancoot-lk-501s

Vắt khăn giàn có móc Inox 304 Bancoot LK 501S