Gạch ốp tường Đồng Tâm 30×60 DTD3060ONIX004

Gạch ốp tường Đồng Tâm 30×60 DTD3060ONIX004