GẠCH ỐP TƯỜNG ĐỒNG TÂM 30×45 3045PHALE002

GẠCH ỐP TƯỜNG ĐỒNG TÂM 30×45 3045PHALE002