GẠCH ỐP TƯỜNG ĐỒNG TÂM 30×45 3045M001

GẠCH ỐP TƯỜNG ĐỒNG TÂM 30×45 3045M001