GẠCH ỐP TƯỜNG ĐỒNG TÂM 30×45 3045HOADA001

GẠCH ỐP TƯỜNG ĐỒNG TÂM 30×45 3045HOADA001