Gạch ốp tường Prime 30×45 09546

Gạch ốp tường Prime 30x45 09546